Pareto
Bok 1
(2012)
Bok 1
(2013)

Pareto er Cappelen Damms læreverk i samfunnsøkonomi for vg 2 og 3

Gratis elevnettsted 
Paretos nettsted for elever er gratis, og krever ingen innlogging. Her er det utfyllende fagstoff, interaktive oppgaver, kildeoppgaver og en fyldig begrepsbank med definisjoner og forklaringer til begrepene i faget.

Gratis lærernettsted med eksamensoppgaver
Lærernettstedet er gratis, men krever innlogging. Her er det eksempler på tidligere eksamensbesvarelser og –oppgaver, og vurderingskriterier for skriftlig og muntlig eksamen. Læreren finner også løsningsforslag til oppgavene i bøkene, PP-presentasjoner og figurer til bruk i egne presentasjoner.

Cappelen Damm