Pareto
Bok 1
(2012)
Bok 1
(2013)

Pareto (samfunnsøkonomi for videregående skole)

Pareto er Cappelen Damms læreverk i programfaget samfunnsøkonomi på videregående skole. Nettstedet er et supplement til grunnbøkene og er gratis.

To utgaver
Forlaget har to utgaver av Pareto. Begge utgavene er skrevet til Kunnskapsløftet som er den gjeldende læreplanen for faget. Hver utgave har sitt eget fagnettsted.  Klikk på omslaget for å komme inn på ønsket utgave.

  • Nettstedet til Pareto1 (2012) er en oppdatert og grundig revidert versjon med ny utforming og flere funksjoner.  Ny utgave av Pareto 2 kommer våren 2013.
  • Nettstedene til Pareto 1 (2007) og Pareto 2 (2008) vil fortsatt vedlikeholdes. Det samme gjelder lærerressursen «Fagnett»

Lærerressurs og elevnettsted
Til den nye utgaven av Pareto er lærerressursen lisensbelagt for å være passord-beskyttet, lisensen koster kr 0,-. Les mer om lærerlisensen inne på utgavens nettsted.

Elevnettstedet ligger åpent.

Cappelen Damm